Servicii de pază si protectie a obiectivelor SC CRAB SA

SC Compania Regionala de Apa Bacau SA

Se doreste achiziția de servicii de paza pentru o perioada de 36 luni, la obiectivele S.C. C.R.A.B. S.A. specificate în caietul de sarcini.
Aceste servicii vor fi asigurate de către Societăţi specializate în serviciul de pază şi protecţie. Acestea trebuie să fie constituite şi să funcţioneze potrivit legislaţiei în vigoare (Legea 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003, cu modificările și completările ulterioare), având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor, în condiţii de maximă siguranţă a acestora, precum şi protecţia umană.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2023-12-20. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-12-08.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-12-08 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-12-08)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: SC Compania Regională de Apă Bacău SA
Numărul național de înregistrare: J04/789/2010
Adresa poștală: str. Henri Coanda, nr. 2
Orașul poștal: Bacau
Cod poștal: 600302
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Neamtu Andreea-Mariana
Telefon: +40 372401301 📞
E-mail: achizitii@apabacau.ro 📧
Fax: +40 234551175 📠
Regiune: Bacău 🏙️
URL: www.apabacau.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: www.apabacau.ro 🌏

Obiect

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Servicii de pază si protectie a obiectivelor SC CRAB SA
Produse/servicii: Servicii de pază 📦
Scurtă descriere:
“Se doreste achiziția de servicii de paza pentru o perioada de 36 luni, la obiectivele S.C. C.R.A.B. S.A. specificate în caietul de sarcini. Aceste servicii...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 15 000 000 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Bacău 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Obiectivele S.C. C.R.A.B. S.A. descrise in caietul de sarcini.
Descrierea achiziției publice:
“S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. doreste incheierea unui Acord-cadru de servicii de paza pe o durata de 36 luni, pentru toate obiectivele aflate in...”    Arată mai mult
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 15 000 000 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 36
Informații suplimentare: Achizitia este finantata din surse proprii.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor:
“1: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 177 din Legea nr. 99/2016 2: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 178 din Legea nr. 99/2016 3:...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații despre acordul-cadru
Achiziția implică stabilirea unui acord-cadru
Identificarea normelor naționale aplicabile procedurii
URL: www.e-licitatie.ro 🌏
Descriere
Principalele caracteristici ale procedurii de atribuire:
“Acordul-cadru se atribuie in baza art. 124 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.”
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2023-12-20 12:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️

Informații complementare
Informații despre fluxurile de lucru electronice
Facturarea electronică va fi acceptată
Informații suplimentare

“Ofertantii au obligatia sa pregateasca oferta conform instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Cnsc
Adresa poștală: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 📠
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare: Conform Legii 101 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: Serviciul Juridic al SC CRAB SA
Adresa poștală: Str. Henri Coandă, nr. 2
Orașul poștal: Bacau
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 732401301 📞
Fax: +40 234551175 📠
URL: www.apabacau.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 240-754390 (2023-12-08)