”Acord-cadru pentru Furnizare carburanți”

Judetul Salaj

”Acord-cadru pentru Furnizare carburanți”
Se va încheia un acord cadru, cu un singur operator economic, fara reluarea competi-tiei.
Se vor incheia 4 contracte subsecvente.
Durata acordului cadru este de 48 de luni, de la semnarea acestuia
Durata fiecărui contract subsecvent va fi de 12 luni, de la semnarea acestuia.
Valoarea totală estimată a acordului cadru este de:
- minim 1.255.969,14 lei fără TVA;
- maxim 1.815.284,03 lei fără TVA.
Valoarea contractelor subsecvente este de
CONTRACT SUBSECVENT NR. 1
- minim 303.895,21 lei fără TVA;
- maxim 435.284,03 lei fără TVA.
CONTRACT SUBSECVENT NR. 2
- minim 310.580,90 lei fără TVA;
- maxim 450.000 lei fără TVA.
CONTRACT SUBSECVENT NR. 3
- minim 317.413,67 lei fără TVA;
- maxim 460.000 lei fără TVA.
CONTRACT SUBSECVENT NR. 4
- minim 324.079,36 lei fără TVA;
- maxim 470.000 lei fără TVA.
Cantitațile minime și maxime estimate pe durata întregului acord cadru sunt următoarele:
 MOTORINĂ B7
 Cantități minime: 144.000 litri
 Cantități maxime: 206.400 litri.
 BENZINĂ E5
 Cantități minime: 42.000 litri
 Cantități maxime: 60.000 litri.
Cantitati minime si maxime pe contractele subsecvente sunt:
CONTRACT SUBSECVENT NR. 1
MOTORINĂ B7
Cantități minime: 36000
Cantități maxime: 51600
BENZINĂ E5
Cantități minime: 10500
Cantități maxime: 15000
CONTRACT SUBSECVENT NR. 2
MOTORINĂ B7
Cantități minime: 36000
Cantități maxime: 51600
BENZINĂ E5
Cantități minime: 10500
Cantități maxime: 15000
CONTRACT SUBSECVENT NR. 3
MOTORINĂ B7
Cantități minime: 36000
Cantități maxime: 51600
BENZINĂ E5
Cantități minime: 10500
Cantități maxime: 15000
CONTRACT SUBSECVENT NR. 4
MOTORINĂ B7
Cantități minime: 36000
Cantități maxime: 51600
BENZINĂ E5
Cantități minime: 10500
Cantități maxime: 15000
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18
Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 13 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Solicitările de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil.
Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-15. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Judetul salaj
Numărul național de înregistrare: 4494764
Adresa poștală: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 11
Orașul poștal: Zalau
Cod poștal: 450058
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Maria Vultur
Telefon: +40 260614120/145 📞
E-mail: licitatiesj@cjsj.ro 📧
Fax: +40 0260661097 📠
Regiune: Sălaj 🏙️
URL: http://www.cjsj.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173555 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ”Acord-cadru pentru Furnizare carburanți” 4494764/2023/2
Produse/servicii: Motorină 📦
Scurtă descriere:
“”Acord-cadru pentru Furnizare carburanți” Se va încheia un acord cadru, cu un singur operator economic, fara reluarea competi-tiei. Se vor incheia 4...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 1815284.03 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Benzină fără plumb 📦
Locul de desfășurare: Sălaj 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Județul Sălaj
Descrierea achiziției publice:
“Contractul are ca scop: ”Acord-cadru pentru Furnizare carburanți” Se va încheia un acord cadru, cu un singur operator economic, fara reluarea...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Numarul de statii de furnizare carburanti (P2)
Criteriul de calitate (pondere): 20
Preț (pondere): 80
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 48

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Cerinta nr. 1 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider,...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerința 1- Experiența similară Ofertantul va face dovada că a furnizat...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele prin care operatorii economici pot...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu un singur operator
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-15 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-07-15 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-15 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații suplimentare

“Restituire garant. participare:  Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se restituie de către...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736716 (2023-11-30)