2023-11-30   ”Acord-cadru pentru Furnizare carburanți” (Judetul Salaj)
”Acord-cadru pentru Furnizare carburanți” Se va încheia un acord cadru, cu un singur operator economic, fara reluarea competi-tiei. Se vor incheia 4 contracte subsecvente. Durata acordului cadru este de 48 de luni, de la semnarea acestuia Durata fiecărui contract subsecvent va fi de 12 luni, de la semnarea acestuia. Valoarea totală estimată a acordului cadru este de: - minim 1.255.969,14 lei fără TVA; - maxim 1.815.284,03 lei fără TVA. Valoarea contractelor subsecvente este de CONTRACT SUBSECVENT NR. 1 - … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Furnizare mobilier pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar/unități conexe aferent proiectului... (Judetul Salaj)
Furnizare mobilier pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar/unități conexe aferent proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Sălaj”: Lot 1 Mobilier săli de clasă Lot 2 Mobilier laborator științe Lot 3 Mobilier cabinet Lot 4 Mobilier sală sport Valoarea estimată a achiziţiei este de 2.277.894,12 lei, fără TVA din care: Lot 1 Mobilier săli de clasă: 1.810.216,14 lei fără TVA Lot 2 … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-02   Aparatură medicală aferentă proiectului ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Achizitionare: Aparatură medicală aferentă proiectului ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” LOT 1 TĂRGI UPU ADULȚI Tărgi UPU adulți 24 LOT 2 SCAUNE TRATAMENT Scaune tratament 10 LOT 3 TĂRGI UPU SUPRAPONDERALI Tărgi UPU supraponderali 2 LOT 4 TĂRGI Targa lopata 2 Targa rigida cu sistem de imobilizare a coloanei vertebrale pentru adulți/copii 2 LOT 5 MONITORIZARE Monitoare funcții vitale (ECG, RESP, NIBP, SPO2, TEMP, PR, EtCO2, accesorii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-04   Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru "Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală la... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru "Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală la secţia de recuperare umană din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, jud.Sălaj", detaliat in urmatoarele etape: Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire – PAC – inclusiv proiectul de organizare a execuției – POE; Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție; Etapa a III-a - Asistenţă tehnică din partea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-07   Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de... (Judetul Salaj)
Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău" Se vor achizitiona echipamente medicale descrise in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza: Lotul 1 MONITORIZARE PACIENT Lotul 2 ECHIPAMENTE DE LABORATOR Lotul 3 RECUPERARE MEDICALA Lotul 4 OPTICA MEDICALA Lotul 5 EXPLORARI FUNCTIONALE Numărul de zile pănă la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Antisel RO SRL BTL Romania Aparatura Medicala S.R.L.
2023-06-19   Aparatură medicală aferentă proiectului ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență... (Judetul Salaj)
Achizitionare: Aparatură medicală aferentă proiectului ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” Lot 1 – Tărgi ; Lot 2 – Monitorizare; Lot 3 – Radiologie I; Lot 4 – Radiologie 2; Lot 5 – Imagistică; Valoarea estimată a achiziţiei : 6.278.971,42 lei, fără TVA din care: Lot 1 – Tărgi – 672.584,86 lei; Lot 2 – Monitorizare – 1.169.411,75 lei; Lot 3 – Radiologie I – 1.247.899,16 lei; Lot 4 – Radiologie 2 – 3.126.050,42 lei; Lot 5 – Imagistică – 63.025,23 lei; Durata … Vizualizați achizițiile publice »
2023-03-02   DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PE RAZA... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A JUDEŢULUI SĂLAJ. Contractul de delegare de gestiune urmează a se încheia între UAT Judeţul Sălaj și operatorii de transport public câștigători ai procedurii competitive de atribuire a serviciilor de transport pe cele 42 de trasee. NR. LOT COD TRASEU DENUMIRE TRASEU 1 001 ZALĂU - GÂRCEIU 002 ZALĂU -CEHU SILVANIEI 003 ZALĂU - DEJA - CEHU … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: TUR CENTO TRANS VINATOR TRANS
2022-11-09   Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 108S: Zalha – Bezded – Cernuc, km 21+070 – 31+469” (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 108S: Zalha – Bezded – Cernuc, km 21+070 – 31+469” Derularea procedurii de achiziție publică trebuie să conducă la încheierea unui contract de execuție lucrări în vederea atingerii indicatorilor tehnico – economici aprobați, respectiv: • Lungimea sectorului de drum proiectat - 10.399 m • L drum modernizare - 10.399 m • Poduri - 2 buc. • Podețe DN 1000 - 24 buc. • Podețe DN 1500 - 2 buc. • Podețe tip DD3 - 1 … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT
2022-10-07   Proiectare și asistență tehnică pentru ”Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Proiectare și asistență tehnică pentru ”Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” Etapa 1 - Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE), a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire; Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiete de sarcini (PT+DDE+CS) Etapa 3 - Asistenţă tehnică din partea … Vizualizați achizițiile publice »
2022-10-06   Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de... (Judetul Salaj)
Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău" Se vor achizitiona echipamente medicale descrise in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza: Lotul 1 MONITORIZARE PACIENT Lotul 2 ECHIPAMENTE DE LABORATOR Lotul 3 RECUPERARE MEDICALA Lotul 4 OPTICA MEDICALA Lotul 5 ECHIPAMENTE SI PLATFORME AVANSATE ORL Lotul 6 EXPLORARI FUNCTIONALE Lotul 7 UPGRADE TOMOSINTEZĂ PENTRU … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: PAPAPOSTOLOU S.R.L Sonorom
2022-08-22   Servicii de elaborare a documentației tehnice fazele SF cu elemente DALI, PT și asistență tehnică din partea... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Servicii de elaborare a documentației tehnice fazele SF cu elemente DALI, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru investiția ”Extindere, modernizare și dotare Spitalul Județean de Urgență Zalău (Corp C3)” Etapa 1- Elaborare Studiu de Fezabilitate (S.F.) completat cu elemente specifice din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), datorită faptului că obiectivul de investiţie cuprinde lucrări de construcţii … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ALPHA PROJECT Innova Integration S.R.L.
2022-08-17   DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PE RAZA... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A JUDEŢULUI SĂLAJ. Contractul de delegare de gestiune urmează a se încheia între UAT Judeţul Sălaj și operatorii de transport public câștigători ai procedurii competitive de atribuire a serviciilor de transport pe cele 42 de trasee. NR. LOT COD TRASEU DENUMIRE TRASEU 1 001 ZALĂU - GÂRCEIU 002 ZALĂU -CEHU SILVANIEI 003 ZALĂU - DEJA - CEHU … Vizualizați achizițiile publice »
2022-07-01   Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ 191... (Judetul Salaj)
Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ 191 G: CRASNA (DJ 108G) – MARIN – VALCĂU DE JOS (DJ 191D), KM 0+000 – 11+615» Durata totală a contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia, din care: Etapa 1 - Elaborare documentații tehnice (PAC și POE, documentații pentru obținere/actualizare avize, acorduri, AC) … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Frasinul Sc Somes-Top-Grup Srl
2022-05-11   Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de... (Judetul Salaj)
Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău" Se vor achizitiona echipamente medicale descrise in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza: Lotul 1 MONITORIZARE PACIENT Lotul 2 ECHIPAMENTE DE LABORATOR Lotul 3 ECHIPAMENTE ANATOMIE PATOLOGICA Lotul 4 RECUPERARE MEDICALA Lotul 5 OPTICA MEDICALA Lotul 6 ECHIPAMENTE SI PLATFORME AVANSATE ORL Lotul 7 EXPLORARI … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Medist Life Science S.R.L.
2022-04-26   Servicii de proiectare faza PT, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru „Reabilitare... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Servicii de proiectare faza PT, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru „Reabilitare și modernizare DJ 109: lim. jud. Cluj – Dragu – Hida (DN 1G), km 31+976 – 46+624”, defalcate pe 2 tronsoane : Tronson 1: km 32+610 - 40+380; Tronson 2: km 40+380 - 46+624 , detaliat în următoarele etape: Durata totală a contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia, din care: Etapa 1 – Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: GP Sageata Prod VDH AD (VODSTROI 98 AD)
2022-04-21   Furnizarea şi distribuţia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Furnizarea şi distribuţia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program nor-mal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Sălaj, pentru anii şcolari 2021-2022 și 2022-2023 Se va încheia câte un acord cadru. Acordul cadru va cuprinde 2 contracte subsecvente, câte unul pentru fiecare an şcolar. Se vor acorda gratuit pentru preșcolarii din gradinițele cu program … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Ama Fruct CP
2022-03-07   Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”LOT 1:... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19” LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu ac-cesorii - 27.850,15 lei fără TVA LOT 2: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică -24.480,00 lei fără TVA Se vor achizitiona echipamente medicale descrise in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza: LOT 1: 5 bucăți BIPAP cu accesorii LOT 2: aparat pentru tromboprofilaxie mecanică Valoarea estimată a … Vizualizați achizițiile publice »
2022-02-15   Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului care... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19. Se vor achiziționa materialele de protecție descrise în caietul de sarcini structurate după cum urmează: LOT 1: Șervețele dezinfectante cu alcool izopropilic LOT 2: Filtru antibacterian cu schimb umiditate și căldură Durata totală a contractului este de 1 lună de la data semnării. Materialele vor fi livrate în … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: PAUL HARTMANN
2022-02-08   ”Achiziție angiograf pentru Ambulatoriul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: ”Achiziție angiograf pentru Ambulatoriul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” Valoarea estimată a achiziţiei: 4.158.907,56 lei, fără TVA: Durata totală a contractului va fi de maxim 12 luni de la data semnării. Se va ține cont de faptul că durata totală a contractului trebuie să acopere: amenajarea spațiului, livrarea, punerea în funcţiune și prezentarea modului de operare personalului care va utiliza echipamentul respectiv. Furnizorul va livra echipamentele în termen … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Siemens Healthcare SRL
2021-12-30   Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109 P: DN 1H – HALMĂȘD – CERÂȘA – COSNICIU DE JOS – IP – ZĂUAN BĂI – CAMĂR – LIM.JUD SATU-MARE, KM 0+017 – 24+065”, Durata totală a contractului este de 39 luni de la data semnării acestuia, din care:  Etapa 1 - Elaborare documentații tehnice (PAC și POE, documentaţii pentru obținere/acualizare avize, acorduri, AC) - maxim 4 luni de la emiterii ordinului de începere a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Dimex-2000 Company
2021-12-06   Execuție lucrări „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109 E: RUS-BUZAȘ-LOZNA DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320-62+782” (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop Execuție lucrări „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109 E: RUS-BUZAȘ-LOZNA DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320-62+782” DURATA CONTRACTULUI Durata totală a contractului este de 20 luni de la data prevăzută în Ordinului de începere a lucrărilor. Având în vedere faptul că investiția urmează să fie finanțată prin POR 2014-2020 este imperios necesar ca lucrările să se finalizeze până cel mai târziu în luna noiembrie 2023. În aceste condiții cele 20 de luni de la data prevăzută în … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Frasinul
2021-11-19   Servicii de furnizare gaze la unele clădiri aflate în patrimoniul Județului Sălaj (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop servicii de furnizare gaze la unele clădiri aflate în patrimoniul Județului Sălaj, la punctele de consum din: - Zalău, str. Unirii nr. 7; - Zalău, str. Lt.col Pretorian nr. 30; - Zalău, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11. Durata contractului de achiziție publică este de la semnarea contractului până la data de 31.12.2022. Valoarea totala estimata fara TVA : 1.225.489,72 lei fără TVA pentru un consum total estimat de 1.379 Mwh/an, defalcat astfel: - Zalău, str. Unirii, nr.7, consum … Vizualizați achizițiile publice »
2021-11-08   Furnizarea şi distribuţia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Furnizarea şi distribuţia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program nor-mal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Sălaj, pentru anii şcolari 2021-2022 și 2022-2023 Se va încheia câte un acord cadru. Acordul cadru va cuprinde 2 contracte subsecvente, câte unul pentru fiecare an şcolar. Se vor acorda gratuit pentru preșcolarii din gradinițele cu program … Vizualizați achizițiile publice »
2021-10-12   Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19” LOT 1:... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19” Se vor achizitiona echipamente medicale descrise in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza: Valoarea estimată a achiziţiei: 212.204.11 lei, fără TVA din care: LOT 1: achiziționarea a 2 bucăți videolaringoscop – 159.873,96 lei; LOT 2: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii – 27.850,15 lei; LOT 3: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică – … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Karl Storz Endoscopia România
2021-06-24   Furnizarea şi distribuţia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de patru ore de stat... (Judetul Salaj)
Furnizarea şi distribuţia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Sălaj, pentru anii şcolari 2021-2022 și 2022-2023 Se va încheia câte un acord cadru. Acordul cadru va cuprinde 2 contracte subsecvente, câte unul pentru fiecare an şcolar, pentru fiecare tip de produs. Se vor acorda gratuit pentru preșcolarii din gradinițele cu program … Vizualizați achizițiile publice »
2021-05-28   Execuție lucrări „Reabilitare si modernizare DJ 109 E: Rus-Buzaș-Lozna-DN1H (Pod Ciocmani), km 28+320-62+782” (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop execuție lucrări „Reabilitare si modernizare DJ 109 E: Rus-Buzaș-Lozna-Dn1 H (pod Ciocmani), km 28+320-62+782”. Valoarea totală estimată a achiziţiei: 73 598 764,20 RON (fără TVA), din care: — lucrări de construcții montaj (C+M): 73 176 452,40 RON (fără TVA); — cheltuieli conexe organizării de șantier: 422 311,80 RON (fără TVA). Durata totala a contractului este de 28 de luni de la data semnării acestuia. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni de la data menționată în … Vizualizați achizițiile publice »
2021-05-11   Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19; lot 1:... (Judetul Salaj)
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19. Se vor achizitiona echipamente medicale descrise in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza: valoarea estimată a achiziţiei: 693 406,17 RON, fără TVA din care: — lot 1: achiziționarea a 9 bucăți nebulizator pentru dezinfecție – 40 050,00 RON; — lot 2: achiziționare electrocauter cu argon-plasma coagulare – 129 725,06 RON; — lot 3: achiziționarea a 2 bucăți ecograf portabil cu sondă … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: BIO HYGIENE Medist Medist Imaging & P.O.C. TEHNO Electro Medical Company S.R.L.
2021-03-01   „Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului care... (Judetul Salaj)
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19” Se vor achizitiona echipamente medicale descrise in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza: Valoarea estimată a achiziţiei: 7.613.573,45 RON, fără TVA din care: LOT 1: Acoperitoare lungi de încălțăminte (1.000 buc.) – 19.000 RON; LOT 2: Bonete de unică folosință (99.733 buc.) – 89.759,70 lei LOT 3: Botoșei de unică folosință (201.267 buc.) – 90.570,15 lei LOT 4: Viziere protecție … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ATLAS MEDICAL AVMED PLUS Deluxe Cards Inedit Clean Total IRIKA KNITTING Luan Vision S.C. ADAR UNIC SOLUTIONS S.R.L. S.C. Neramo Distribution S.R.L. TZMO România
2021-01-21   Dotări specifice activității medicale pentru proiectul – „Dotarea cu aparatură medicală la ambulatoriul integrat de... (Judetul Salaj)
Dotări specifice activității medicale pentru proiectul – „Dotarea cu aparatură medicală la ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău”. Se vor achizitiona echipamente medicale descries in caietul de sarcini, structurate dupa cum urmeaza: — lotul 1 – imagistica; — lotul 2 – monitorizare pacient; — lotul 3 – chirurgie; — lot 4 – echipamente de laborator + prosectura; — lot 5 – recupareare medicala si explorari functionale; — lot 6 – optica medicala; — lot 7 – … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: BPM Tehnologica Digi Medical Tehnic Editronic International PAPAPOSTOLOU S.R.L
2020-10-15   Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID-19 (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19” Se vor achizitiona echipamente medicale descrise in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza: Valoarea estimată a achiziţiei: 4.822.228,45 RON, fără TVA din care: LOT 1: achiziționarea a 10 bucăți aparat EKG portabil – 160.000,00 lei LOT 2: achiziționarea a 18 bucăți monitor funcții vitale – 264.600,00 lei LOT 3: achiziționarea a 9 bucăți nebulizator pentru … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: B. Braun Medical B.Braun Medical Brokmed S.R.L. Danson S.R.L. Elta 90 Medical Research S.R.L. Elta 90 Medical Research SRL Linde Gaz Romania S.R.L. MECRO System S.R.L. S.C. Elmed Medical S.R.L. TEHNO Electro Medical Company S.R.L. Vodimedicor S.R.L.
2020-10-06   Furnizarea şi distribuţia produselor din cadrul Programului pentru şcoli al României, pentru preşcolarii din... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Furnizarea şi distribuţia produselor din cadrul Programului pentru şcoli al României, pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Sălaj, pentru anii şcolari 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 Achiziția și distribuția produselor de panificație, a laptelui și produselor lactate și a merelor în grădinițe și școli, care fac … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Biscotto SRL Fagul Impex R & B COM S.R.L. Simultan S.R.L.
2020-10-01   „Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A:... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop «Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românași – (intersecție cu DN 1F), km 19+000 – 39+551”» detaliat în următoarele etape: Etapa I- Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor și a proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (PAC si POE); Etapa II- Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS); ETAPA III - Asistenţă tehnică din … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Antrepriza de Reparații și Lucrări A R L Cluj
2020-08-13   Execuție lucrări „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Tusa-limită județ Cluj, km 19+200 – 31+330” (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop EXECUŢIE LUCRĂRI pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Tusa – limită județ Cluj, km 19+200 – 31+330” Valoarea totală estimată a achiziţiei: 36.879.218,93 RON (fără TVA), din care: • Lucrări de construcții montaj (C+M): 36.807.263,48 RON (fără TVA); • Cheltuieli conexe organizării de șantier: 71.955,45 RON (fără TVA). Durata totala a contractului este de 18 luni de la data semnării acestuia. Numărul de zile pănă la care se pot solicita … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Mirghis & Mayer
2020-07-08   Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare secţie... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE SECŢIE DE PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU”, detaliat in urmatoarele etape: Etapa 1- Elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) + documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor (POE); Etapa 2- Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție (PT+DE); ETAPA 3 - Asistenţă tehnică pe parcursul executiei … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: K&K Studio de Proiectare TCI Contractor General
2020-06-18   „Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare DJ 109R: DN 1G... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop:«Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 – 8+600”»detaliat in urmatoarele etape: Etapa I- Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor si a proiectului de organizare a execuţiei lucrarilor (PAC si POE); Etapa II- Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS); ETAPA III - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Drum Construct
2020-05-11   „Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare DJ 109R: DN 1G... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop:«Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 – 8+600”»detaliat in urmatoarele etape: Etapa I- Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor si a proiectului de organizare a execuţiei lucrarilor (PAC si POE); Etapa II- Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS); ETAPA III - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei … Vizualizați achizițiile publice »
2020-04-29   Dotări specifice activității medicale pentru proiectul – „Dotarea cu aparatură medicală la ambulatoriul integrat de... (Judetul Salaj)
Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul – „Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău”. Se vor achizitiona echipamente medicale descries in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza: — lotul 1 – imagistica; — lotul 2 – monitorizare pacient; — lotul 3 – chirurgie; — lotul 4 – echipamente de laborator + prosectura; — lotul 5 – recupareare medicala si explorari functionale; — lotul 6 – optica medicala; — lotul 7 … Vizualizați achizițiile publice »
2020-01-14   Achiziție furnizare hard și software, servicii informatice complete SPACE pentru proiectul „Simplificarea... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: achiziție furnizare hard și software, servicii informatice. Etapa 1 – furnizare și instalare echipamente informatice pentru managementul proiectului. Etapa 2 – furnizarea, instalarea și rularea sistemului complet (hardware și software). Etapa 3 – organizare sesiuni de instruire. Termenul de livrare al produselor/serviciilor este de: 18 luni de la semnarea contractului astfel: — în prima etapă: 1 lună de la data semnării contractului, — în etapa a 2-a: 8 luni de la data semnării … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Sobis Solutions
2019-06-28   Execuție lucrări – Covoare bituminoase (Judetul Salaj)
Acordul-cadru are ca scop execuție lucrări „Covoare bituminoase” care constau în următoarele lucrări: — Acostamente, — Refacere fundații îmbrăcăminte bituminoasă (30 cm balast, 20 cm piatră spartă, 8 cm BAD 22,4), — Refacere fundații îmbrăcăminte beton fără spargere dale (30 cm balast, 20 cm piatră spartă, 8 cm BAD 22,4), — Refacere fundații îmbrăcăminte beton cu spargere dale (30 cm balast, 20 cm piatră spartă, 8 cm BAD 22,4), — Plombări gropi cu mixture asfaltică BAD 22,4, — Colmatare rosturi și … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Delcar S.R.L. S.C. Euroconstruct S.R.L. SC EUROCONSTRUCT SRL Stet Agregate S.R.L. STET AGREGATE SRL
2019-06-24   Servicii de proiectare (faza PT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru „Reabilitare şi modernizare... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: servicii de proiectare (faza PT) și asistență tehnica din partea proiectantului pentru „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 109 E: Rus-Buzaș-Lozna-DN1H (Pod Ciocmani), km 28+320 – 62+782”. Contractul se va realiza pe etape, dupa cum urmeaza: — Etapa 1 – Elaborarea documenției tehnice, obtinerea avizelor, acordurilor, a autorizație de construire, — Etapa 2 – Asistenţă tehnică din partea proiectantului. Valoarea estimata fara TVA: 2 315 000 RON. Durata totala a contractului … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S.C. Proiect-Construct Regiunea Transilvania
2019-03-18   Proiectare (faza PT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru „Reabilitare şi modernizare drum județean... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: proiectare (faza PT) și asistență tehnica din partea proiectantului pentru „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ191D, km 19+200–31+330, TUSA — limită județ Cluj”. Valoarea totală estimată fără TVA a contractului este de 827 487,63 RON fără TVA. Contractul se va realiza pe 2 etape, dupa cum urmeaza: Etapa 1. Elaborarea documentației tehnice, obtinerea avizelor, acordurilor, a autorizație de construire etc. Etapa 2. Asistenţă tehnică din partea proiectantului. Durata totală a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S.C. Proiect-Construct Regiunea Transilvania
2019-03-11   „Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare şi modernizare drum județean DJ... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: „Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693»”, detaliat in urmatoarele etape: — Etapa I — Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor si a proiectului de organizare a execuţiei lucrarilor (PAC si POE), — Etapa II — Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS), — Etapa III — Asistenţă tehnică din partea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Drum Inserv
2018-11-26   Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău: — lot 1: Achiziţionare Microscop operator pentru Compartimentul Oftalmologie, — lot 2: Achiziţionare Videolaringoscop pentru Secţia Anestezie Terapie Intensivă, — lot 3: Achiziţionare Ecocardiograf cu două sonde pentru Secţia Cardiologie, — lot 4: Achiziţionarea Sondă sectorială pe cord şi a modulului aferent la Secţia Interne, — lot 5: Achiziţionare generator de … Vizualizați achizițiile publice »
2018-10-23   Furnizarea și distribuția merelor, laptelui și a produselor lactate pentru preșcolarii din grădinițele cu program... (Judetul Salaj)
Furnizarea si distributia laptelui, a produselor lactate si a merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Salaj, pentru anii scolari 2018–2020. Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Logistic Media Pop Art SRL Pomicola SRL Simultan S.R.L.
2018-08-16   Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificaţie pentru preşcolarii din... (Judetul Salaj)
Furnizarea si distributia merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Salaj, pentru anii scolari 2018–2020. Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Pomicola SRL R & B COM S.R.L. Simultan S.R.L.
2018-05-22   Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului „Reabilitare drum... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop prestarea de Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca”. Contractul începe la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor si numai dupa constituirea garantiei de buna executie, conform legislatiei in vigoare. Durata contractului: 39 de luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi … Vizualizați achizițiile publice »
2018-02-05   Servicii de proiectare fază PT + DDE și asistență tehnică în timpul execuției lucrărilor aferente investiției... (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: Servicii de proiectare faza PT + DDE si asistenta tehnica in timpul executiei lucrarilor aferente investitiei „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) — Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0 + 000 – 22 + 693”. Contractul se va realiza pe etape, dupa cum urmeaza: — Etapa 1 — Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si a proiectului de organizare a executiei lucrarilor, — Etapa 2 — Elaborare proiect tehnic si detalii de executie (PT + DDE), — … Vizualizați achizițiile publice »
2018-01-04   „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău — Crasna — Zalău — Creaca” (Judetul Salaj)
Contractul are ca scop: „Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfalau — Crasna — Zalau – Creaca”. Valoarea totala de 92 233 478,00 RON, exclusiv TVA, din care: — Lucrari de constructii—montaj (C + M) aferente – 91 964 791,00 RON fara TVA, — Lucrari conexe organizarii de șantier – 268 687,00 RON fara TVA. Durata totala a contractului este de 36 de luni, de la data prevazuta în Ordinului de Începere a Lucrarilor emis de autoritatea contractanta. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: GP Săgeata Prod S.R.L.
2017-12-05   Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, expertiză tehnică – domeniul Af, expertiză tehnică – domeniile... (Judetul Salaj)
Obiectivul acestui contract este de a elabora documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, expertiza tehnica – domeniul Af, expertiza tehnica – domeniile A4, B2, D (drumuri), Studiu Geotehnic si Ridicari topografice, la obiectivul de investitii: Consolidare sector de drum pe DJ 109 E la km: 62+200 -62+650 (zona pod Cocmani – sector cu alunecari de teren). Durata contractului: Durata de realizare a serviciilor este de 45 zile de la semnarea contractului. Modul de realizare a corespondentei intre … Vizualizați achizițiile publice »
2017-11-23   „Elaborare plan de amenajare a teritoriului Judetean Salaj” (Judetul Salaj)
Servicii de „elaborare plan de amenajare a teritoriului judetean Salaj” Durata contractului de servicii va fi de 34 luni, de la semnarea contractului defalcata in urmatoarele etape, astfel: — Etapa I – Elaborarea studiilor de fundamentare – 7 luni de la data semnarii contractului; — Etapa II – Elaborarea analizei – diagnostic, multicriteriale intergate – 4 luni de la data procesului verbal de receptie al fazei I; — Etapa III – Elaborarea formei preliminare a documentatiei PATJ – 2 luni de la data … Vizualizați achizițiile publice »