Furnizarea de echipamente IT&C și licențe software, mobilier si materiale didactice pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente TIC - de pe raza UAT oras Murfatlar”, Cod proiect F-PNRR-2023-3015

Orasul Murfatlar

Prin implementarea proiectului se urmărește creșterea calității sistemului educațional în orașul Murfatlar. Modernizarea resurselor educaționale presupune atingerea unui nivel înalt calitativ în ceea ce privește infrastructura educațională, contribuind astfel la îmbunătățirea procesului de predare și în final a rezultatelor școlare ale elevilor. Proiectul se concentrează pe facilitarea accesului la un mediu modern de educație potrivit pentru toți școlarii și preșcolarii, indiferent de nevoile lor specifice asigurându-se astfel promovarea egalității în educație și susținerea tuturor elevilor, indiferent de abilitățile și aptitudinile lor. Un alt beneficiu anticipat de către autoritatea contractantă reprezintă reducerea abandonului școlar întrucât un mediu de învățare atractiv și stimulativ, rezultat în urma implementării proiectului, îi motivează pe elevi să-și continue studiile și să-și atingă potențialul maxim.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-04. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Orasul Murfatlar
Numărul național de înregistrare: 4859712
Adresa poștală: Strada: calea Dobrogei, nr. 1
Orașul poștal: Murfatlar
Cod poștal: 905100
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Mirela sova cozma
Telefon: +40 241234350 📞
E-mail: achizitiipublice@primaria-murfatlar.ro 📧
Fax: +40 241234516 📠
Regiune: Constanţa 🏙️
URL: www.primaria-murfatlar.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173551 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Furnizarea de echipamente IT&C și licențe software, mobilier si materiale didactice pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Materiale şi echipamente de pregătire 📦
Scurtă descriere:
“Prin implementarea proiectului se urmărește creșterea calității sistemului educațional în orașul Murfatlar. Modernizarea resurselor educaționale presupune...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 2 236 700 💰
Informații despre loturi
Ofertele pot fi depuse pentru un număr maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LOT 2: Furnizare mobilier
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 2
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Mobilier 📦
Locul de desfășurare: Constanţa 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Oras Murfatlar
Descrierea achiziției publice:
“Obiectul achiziției este Furnizarea de echipamente IT&C și licențe software, mobilier si materiale didactice pentru proiectul „Dotarea cu mobilier,...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire):
“Lantul de aprovizionare, respectiv canale scurte de distribuție care facilitează interacțiunea dintre consumatori și producători”
Criteriul de calitate (pondere): 20
Criteriul de calitate (denumire): Garanție extinsă acordată produselor
Criteriul de calitate (denumire): Termen de livrare
Preț (pondere): 40
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 779912.06 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Descriere
Durata: 30
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene:
“Proiect finanţat prin Planul National de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație”
Descriere
Informații suplimentare:
“Punctajul total obținut va fi determinat după cum urmează: punctajul acordat pentru factorul de evaluare Preț (maximum 40 puncte) + punctajul acordat pentru...”    Arată mai mult

2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LOT 1: Furizare de echipamente IT&C
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 1
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software 📦
Produse/servicii suplimentare: Computere portabile 📦
Produse/servicii suplimentare: Imprimante şi trasatoare 📦
Produse/servicii suplimentare: Cameră web 📦
Produse/servicii suplimentare: Pachete software şi sisteme informatice 📦
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1075645.71 💰

3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LOT 3: Furnizare materiale didactice
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 3
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Material pedagogic 📦
Locul principal sau locul de desfășurare: Oraș Murfatlar
Criterii de atribuire
Preț
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 381142.23 💰

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Cerinţa nr. 1: Ofertanții (inclusiv asociații/subcontractanții/ terții susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Loturile: 1,2,3Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantul trebuie să dovedească deținerea unei cifre de afaceri medie anuale pe ultimii 3 ani...”    Arată mai mult
Condiții de participare

“Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In conformitate cu...”    Arată mai mult
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie să facă dovada faptului ca a finalizat...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență corespunzător...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-04 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-05-04 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-04 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații suplimentare

“1. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Persoana care se consideră vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza Consiliul, în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la...”    Arată mai mult
Sursa: OJS 2023/S 234-736414 (2023-11-30)