2023-11-30   Furnizarea de echipamente IT&C și licențe software, mobilier si materiale didactice pentru proiectul „Dotarea cu... (Orasul Murfatlar)
Prin implementarea proiectului se urmărește creșterea calității sistemului educațional în orașul Murfatlar. Modernizarea resurselor educaționale presupune atingerea unui nivel înalt calitativ în ceea ce privește infrastructura educațională, contribuind astfel la îmbunătățirea procesului de predare și în final a rezultatelor școlare ale elevilor. Proiectul se concentrează pe facilitarea accesului la un mediu modern de educație potrivit pentru toți școlarii și preșcolarii, indiferent de nevoile lor … Vizualizați achizițiile publice »
2022-08-29   SERVICII DE MANAGEMENT SI SUPERVIZARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN... (Orasul Murfatlar)
Obiectul achiziției îl constituie prestarea serviciilor de management de proiect pentru asigurarea eligibilitatii cheltuielilor conform Contractului de Finantare, precum si prestarea serviciilor de Supervizare in acord cu prevederile contractului de lucrari tip „proiectare si executie”, prescris conform HG 1/2018 – Anexa 2 si atribuit la data curenta în cadrul Proiectului ”Înființare distribuție de gaze naturale în orașul Murfatlar și satul aparținător Siminoc, jud. Constanța”. NOTA: - Numarul de zile … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: BUREAU VERITAS TPF INGINERIE SRL
2022-02-04   SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI "INFIINTARE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN ORASUL... (Orasul Murfatlar)
Obiectivul contractului il constituie elaborarea documentațiilor tehnico-economice in etapa de autorizare a executării lucrărilor (DTAC), proiect tehnic (PT) si detalii de executie (DE), verificare atestata la exigentele de calitate ale proiectului, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia urmatoarelor obiecte: • Retea de distributie (Murfatlar Est, Murfatlar Vest si Siminoc): aproximativ: 69,219 km • Statie de reglare – masurare – predare: cu o capacitate de aproximativ 6.500 Nmc/h oraș … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: AQUA TECHNOLOGY DESIGN Bedamiro Holding Parcari Construct NORD GAZ OTTO GAS & SERVICES S.R.L.
2021-02-24   Servicii de proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului „Înființarea distribuție de gaze naturale în orașul... (Orasul Murfatlar)
Obiectivul contractului il constituie elaborarea documentațiilor tehnico-economice in etapa de autorizare a executării lucrărilor (DTAC), proiect tehnic (PT) si detalii de executie (DE), verificare atestata la exigentele de calitate ale proiectului, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia urmatoarelor obiecte: — retea de distributie: aproximativ: 69,219 km; — statie de reglare-masurare-predare: 14 200 nm³/h (din care 6 500 nm³/h Murfatlar Vest si Siminoc, cu odorizare, incalzire si sistem … Vizualizați achizițiile publice »