Servicii de catering pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4

Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4

Prezenta procedura se derulează in cadrul proiectului pilot derulat conform prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 77 din 28 septembrie 2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat si a HOTĂRÂRII nr. 928 din 5 octombrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
Obiectul achiziției îl reprezintă asigurarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 165, Școala Gimnazială Nr. 108, Școala Gimnazială ”G-ral Eremia Grigorescu”, pentru un număr de 1.899 de preșcolari și elevi.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-09. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-12-20.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-12-20 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-12-20)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume:
“DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI DE SPORT SECTOR 4”
Adresa poștală: Bulevardul George Cosbuc nr 6-16, Sector 4
Orașul poștal: București
Țara: România 🇷🇴
E-mail: office@dgauis.ro 📧
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: www.dgauis.ro 🌏

Autoritatea contractantă (suplimentar)
Nume: Școala Gimnazială Nr. 165
Adresa poștală: Aleea Slătioara, nr. 8 , Sector 4
Orașul poștal: București
Nume: Școala Gimnazială "G-ral Eremia Grigorescu"
Adresa poștală: Str. CPT. Eremia Popescu, nr. 27, Sector 4
Nume: Școala Gimnazială Nr. 108
Adresa poștală: Str. Vatra Dornei, nr. 108, Sector 4

Autoritatea contractantă
Informații privind achizițiile publice comune
Contractul presupune achiziții comune
Comunicare
Documente URL: www.dgauis.ro 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de catering pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 38248861/2023/04”
Produse/servicii: Servicii de catering pentru şcoli 📦
Scurtă descriere:
“Prezenta procedura se derulează in cadrul proiectului pilot derulat conform prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 77 din 28 septembrie 2023 privind...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 2665284.48 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Bucureşti 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti
Descrierea achiziției publice:
“Obiectul achiziției îl reprezintă asigurarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 165,...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Ponderea materie prime în pretul ofertat
Criteriul de calitate (pondere): 30
Criteriul de calitate (denumire):
“Distanța de la sediul/punctul de lucru unde se asigura prepararea până la Școala Gimnazială nr. 165”
Criteriul de calitate (pondere): 7
Criteriul de calitate (denumire):
“Distanța de la sediul/punctul de lucru unde se asigura prepararea până la Școala Gimnazială nr. 108”
Criteriul de calitate (denumire):
“Distanța de la sediul/punctul de lucru unde se asigura prepararea până la Școala Gimnazială ”G-ral Eremia Grigorescu””
Preț (pondere): 49
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2665284.48 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 6
Informații suplimentare:
“DOCUMENTELE DE ÎNSCRIERE: 1. Scrisoare de înaintare (cerere tip)–în original–Formularul 1; 2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Motive de excludere: Cerință 1: Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin...”    Arată mai mult
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Cerința 1: Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Standarde de asigurare a calităţii Cerinţa 1 Operatorii economici care depun ofertă trebuie să facă dovada implementării unui sistem de management al...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu mai mulți operatori
Descriere
Numărul maxim preconizat de participanți la acordul-cadru: 2
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-09 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-03-11 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-09 16:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): Bulevardul George Cosbuc nr 6-16, sector 4, Bucuresti

Informații complementare
Informații suplimentare

“Modul de prezentare a ofertei Limba de redactare a ofertei: limba română. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită stabilită de...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Orașul poștal: București
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 📠
URL: www.portal.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr....”    Arată mai mult
Sursa: OJS 2023/S 247-779023 (2023-12-20)