Achiziții: Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4

8 achiziții publice arhivate

Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 a fost în mod istoric un cumpărător de alimente, băuturi, tutun şi produse conexe, produse lactate și echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport.
Din punct de vedere istoric, furnizorii de pe Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 au fost AGROSEMCU, Amariei G. Petru, Meridian Agroind, S.C. ELCOMER ACHIZITII S.R.L., S.C. SIMULTAN SRL, Simultan S.R.L., Termo Eco Service Consult SRL și Velrom.

Achiziții recente de către Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4

2023-12-20   Servicii de catering pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 (Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4)
Prezenta procedura se derulează in cadrul proiectului pilot derulat conform prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 77 din 28 septembrie 2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat si a HOTĂRÂRII nr. 928 din 5 octombrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2023 privind aprobarea continuării … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-23   Acord-cadru - Furnizare mobilier și dotări educaționale (Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4)
Obiectivul acordului cadru il reprezinta achizitia produselor ce fac obiectul caietului de sarcini, respectiv produse de mobilier, inclusiv mobilier scolar si dotari educationale. Obiectul prezentei achizitii il reprezinta semnarea unui Acord-Cadru cu o durata de valab de 48 de luni, care sa stabileasca termenii, conditiile precum si cadrul legal, financiar, tehnic si administrativ pt atribuirea Ctr scv, in vederea furnizarii produselor descrise prin caietul de sarcini. Durata ctr scv incheiate in per de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-01-05   ACORD CADRU – Furnizare si distributie de produse lactate, prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant... (Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4)
Acordarea gratuita pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat produse lactate sub forma de lapte UHT, in limita unei valori zilnice/prescolar/elev din Sectorul 4 pentru anul scolar 2022-2023. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz. Produsele lactate … Vizualizați achizițiile publice »
2022-12-30   Acord cadru prestari servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI (Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4)
Prezenta documentaţie de atribuire conţine cerinţele, criteriile, regulile şi informaţiile necesare pentru a asigura potenţialilor ofertanţi o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru având ca obiect servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire. … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Termo Eco Service Consult SRL
2022-12-21   Acord-cadru de ” Servicii de pază și patrulare pentru obiectivele aflate în administrarea Direcției Generale de... (Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4)
În conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministerele şi celelalte unităţi aflate în subordonarea /coordonarea /autoritatea acestora, organisme ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, instituţiile publice precum şi alte organizaţii care deţin bunuri şi valori cu orice titlu, denumite de … Vizualizați achizițiile publice »
2022-11-17   ACORD CADRU – Furnizare si distributie de produse lactate, prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant... (Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4)
Acordarea gratuita pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat produse lactate sub forma de lapte UHT, in limita unei valori zilnice/prescolar/elev din Sectorul 4 pentru anul scolar 2022-2023. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz. Produsele lactate … Vizualizați achizițiile publice »
2021-07-16   Acord-cadru de furnizare și distribuție de fructe, lapte și produse lactate, produse de panificație, preșcolarilor... (Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4)
Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat de fructe, lapte și produse lactate, produse de panificație în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev din sectorul 4 pentru anii școlari 2021-2023. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: AGROSEMCU Amariei G. Petru Meridian Agroind S.C. ELCOMER ACHIZITII S.R.L. S.C. SIMULTAN SRL Simultan S.R.L. Velrom
2021-05-06   Servicii pentru asigurarea pazei obiectivelor și bunurilor materiale, precum și protecția umană (Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4)
Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii pentru asigurarea pazei obiectivelor și bunurilor materiale, precum și protecția umană pentru locațiile/obiectivele identificate la nivelul caietului de sarcini. Detalii privind serviciile solicitate: — servicii de pază și protecție prin patrulare în incinta obiectivelor aut. contr., care includ monitorizarea căilor de acces în obiectiv, patrularea în perimetrul obiectivului și intervenție (un număr de 100 de intervenții/lună); În … Vizualizați achizițiile publice »